• Nederlands

Bedrijfscontinuïteitplan

Iedere organisatie kan geconfronteerd worden met incidenten die de bedrijfsvoering in gevaar brengen. Het continueren van het bedrijf is in deze situaties zeer belangrijk. Het managen van de bedrijfscontinuïteit kenmerkt zich door het proces van:

  • Het identificeren van mogelijke bedreigingen voor de organisatie
  • Het vaststellen van de gevolgen ervan voor de (kritische) bedrijfsprocessen
  • Een raamwerk dat de organisatie in staat te stelt effectief en efficiënt te reageren op de ontstane situaties

Wij bieden professionele kennis om gevaren die de continuïteit van het bedrijf bedreigen te identificeren en optimaal te beheersen. Onze experts brengen met de ‘continuïteitsscan’ eventuele zwakke punten van jouw onderneming in kaart.

Zodra wij alle risico’s in beeld hebben, bieden wij jou een oplossingsgericht advies over de beste manier om de risico’s te beheersen. Dit alles wordt verwerkt in het bedrijfscontinuïteitsplan. Dit plan moet niet bestaan uit enorme lappen tekst die niemand leest tijdens een crisissituatie, simpelweg omdat hier dan geen tijd voor is. Jouw bedrijf is veel meer gebaat bij korte pragmatische managementinstructies per teamlid en per crisisscenario. Tevens is er de mogelijkheid om ISO 22301 Business Continuity Management (BCM) gecertificeerd te worden.

Continuïteitsexpert

In een ideale situatie is de verantwoordelijkheid voor het continuïteitsplan binnen de eigen organisatie vastgelegd. Maar in de praktijk zijn er weinig bedrijven groot genoeg of is er onvoldoende werk voor een fulltime continuïteitsexpert. Via ons kun je een continuïteitsexpert inhuren, voor enkele uren of dagen per week, afhankelijk van de wensen en jouw specifieke situatie.

Wij assisteren in het opzetten van het continuïteitsplan, het implementeren en beheren van het continuïteitsplan, maar zorgen ook voor het uitvoeren van inspecties en audits, het trainen van medewerkers of organiseren de crisisoefeningen. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze diensten.

© 2020 Normec Foodcare Privacy
nl
Offerte aanvragen
FoodTrust gaat verder als Normec Foodtrust

FoodTrust heet vanaf 1 september Normec Foodtrust. Met de naamswijziging is nog duidelijker dat wij onderdeel zijn van Normec Foodcare. Hierdoor treedt Normec Foodcare als één krachtig merk naar buiten toe.

Als expert op het gebied van Food defense (TACCP), voedselfraude (VACCP) en crisismanagement ondersteunen wij bedrijven om een transparante voedselketen te bevorderen.

 

Sluiten